Til forsiden Pinova

Pinova er med i EU-program

Vår brukervennlige og innovative velferdsteknologi har kommet gjennom nåløyet til European Commission. Det er jo stas å bli plukket ut som en av de mest lovende og innovative deep-tech start-ups i Europa. Å være en del av Women TechEU inspirerer og motiverer oss til å videreutvikle vår teknologi. Målet er å gi eldre et langt […]

Pinova har inngått et samarbeid med OMT BBL

Medlemmer i OMT BBL får ny medlemsfordel på velferdsteknologi fra Pinova. Med teknologi fra Pinova skal man kjenne på trygghet, og leve et godt og langt liv i sitt eget hjem. Med selvlærende sensorteknologi melder systemet til pårørende ved avvikende adferdsmønster. Pinova har inngått et samarbeid med OMT BBL – Løsningene fra Pinova passer godt […]

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Ny logo

Pinova sin logo og profil har nå fått en liten oppfrisking. I arbeidet med en brosjyre i samarbeid med byrået Riktig Spor, ble det klart at logo og fargene våre trengte å bygge enda mer opp rundt våre verdier Trygg, Trivelig og Innovativ. Riktig Spor hjalp oss med retegning av logoen vår og utviklet fargepaletten […]

Innovasjon i praksis

Vi holdt et innlegg om Pinovas innovasjon innen velferdsteknologi i Næringslivets Hus 11.mai 2022. Trude fortalte om innovasjonsprosessen og utviklingen av forretningsidéen. Per-Kristian fortalte hvordan elektronikk blir satt sammen for å bidra til økt trygghet for hjemmeboende eldre og deres pårørende. Pårørende blir automatisk varslet ved unormale hendelser i boligen og er utrolig brukervennlig. Pinova-løsningen krever ingen aktiv handling, ingen knapp […]

Pinova er deltaker i Arctic Accelerator

Vi er så heldige å være ett av de ti selskapene som ble tatt opp i programmet Arctic Accelerator i 2022. Arctic Accelerator er nordnorges akselerator for tech-startups i tidlig fase. Slik ble vi presentert på Arctic Accelerator sine facebook-sider midtveis i programmet.Arctic Accelerator – facebook 31. mars kl. 15:57 Fremover vil vi introdusere årets […]

Norge eldes i økende tempo

To eldre personer på tur

Eldrebølgen er et begrep som beskriver at andelen eldre i samfunnet blir større og større. Dette skyldes at vi føder færre barn, samtidig som vi lever lenger. Det er forventet at antallet mennesker over 65 år vil øke i årene som kommer. Utviklingen er forventet å akselerere. ​ Flere eldre enn barn og unge. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det fra 2030 være […]