Pinova har inngått et samarbeid med OMT BBL

(Trude Husjord og Per-Kristian Løvås i Pinova, Sondre Jørgensen og Kirstin M. Leiros i OMT BBL)

Medlemmer i OMT BBL får ny medlemsfordel på velferdsteknologi fra Pinova. Med teknologi fra Pinova skal man kjenne på trygghet, og leve et godt og langt liv i sitt eget hjem. Med selvlærende sensorteknologi melder systemet til pårørende ved avvikende adferdsmønster.

Pinova har inngått et samarbeid med OMT BBL

– Løsningene fra Pinova passer godt overens med boligbyggelaget sitt hovedformål; å sikre gode og trygge boliger for å kunne bo hjemme lengst mulig, forteller Kirstin M. Leiros, adm dir i OMT BBL. – Vi er glade for å få Pinova som samarbeidspartner, og systemet deres som et tilbud til våre medlemmer. Løsningene kan tilpasses den enkeltes bosituasjon, og passer både for de som bor i leilighet og de som bor i hus.

Les mer her om OMT BBL