Til forsiden Pinova

Pinova er deltaker i Arctic Accelerator

Vi er så heldige å være ett av de ti selskapene som ble tatt opp i programmet Arctic Accelerator i 2022. Arctic Accelerator er nordnorges akselerator for tech-startups i tidlig fase.

Slik ble vi presentert på Arctic Accelerator sine facebook-sider midtveis i programmet.
Arctic Accelerator – facebook 31. mars kl. 15:57

Fremover vil vi introdusere årets deltakere i Arctic Accelerator. Første ut er Pinova AS 🏠🤖

Pinova tilbyr velferdsteknologi til privatmarkedet som gjør det mulig å bo lengre hjemme. Trygghet oppnås blant annet med deres digitale ringerobot som varsler pårørende ved unormale hendelser. De setter sammen sensorteknologi til en brukervennlig løsning.

Trude Husjord er co-founder og CEO, og Per-Kristian Løvås er co-founder og CTO i selskapet. Om deltakelsen i programmet så langt sier de følgende:

– Gjennom vår deltakelse i Arctic Accelerator har vi fått god hjelp til å utvikle vår forretningsmodell og markedsstrategi. Dette har virkelig vært en akselerator for Pinova i en tidlig fase. Markedet for vår løsning er enormt som følge av eldrebølgen. Vi ser frem til fortsettelsen med nettverksbygging, kontakt med mulige investorer og andre ressurspersoner som kan hjelpe oss på veien videre med å realisere vår visjon. 

Nysgjerrig på Pinova? Les mer her: https://pinova.no/

Pinova vil også delta på Demo Day 2. juni i Tromsø 👏

Trude Husjord, CEO og Per-Kristian Løvås, CTO – Pinova AS

Les mer her om Arctic Accelerator

Aktuelt

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Les mer