Til forsiden Pinova
Illustrasjon abstrakt

Pinova-løsningen

Den beste teknologien er den som er «usynlig», men bare fungerer uten at du tenker over det. Det har vi gjort med vår løsning Pinova – Trygg hjemme.

Du trenger ikke å ha et godt forhold til teknologi, som bruker eller pårørende. Vår løsning er nesten «usynlig». Løsningen består av en liten Pinova-boks (IoT-hub) i som plasseres i boligen, samt flere små sensorer som plasseres i ulike rom. Sensorene fanger opp kun bevegelse (ikke kameraovervåkning) og varsler ved unormale hendelser.

Løsningen er selvlærende (kunstig intelligens) og lærer seg selv bruksmønsteret til den som bor i boligen. Hvis noe avviker fra den daglige rytmen vil du som pårørende automatisk bli oppringt av ringe-roboten NOVA. NOVA gir beskjed til deg om hva som er unormalt. I tillegg mottar du en sms-varsling. Er du utilgjengelig eller ønsker at andre skal få varselet, kan opp til fem andre personer få samme anrop.

Teknologien er satt sammen for å ivareta personvernet til den eldre som bor i boligen. All bevegelsesdata lagres i boligen og ikke i skyen.

Løsningen er ikke påtrengende, og det er kun unormale hendelser som varsles. Man velger selv hvem som skal stå på ringelisten. Det kan være pårørende, en venn, en nabo eller andre som stiller opp.

Unormale hendelser vil eksempelvis være at beboer ikke står opp til vanlig tid på morgenen, blir for lenge på badet eller ved begynnende demens går ut på natten. Det kan også være fall i trappeløp.

Pinova-boksen må ha tilgang til internett og strøm.

Start video

Ingen app, alarmknapp eller kamera

Bare smarte sensorer fra Pinova

1. Enkel installering

2. Sensorer fanger opp unormale hendelser

3. Automatisk varsling til pårørende