Til forsiden Pinova

Pinova er med i EU-program

Vår brukervennlige og innovative velferdsteknologi har kommet gjennom nåløyet til European Commission.

Det er jo stas å bli plukket ut som en av de mest lovende og innovative deep-tech start-ups i Europa. Å være en del av Women TechEU inspirerer og motiverer oss til å videreutvikle vår teknologi. Målet er å gi eldre et langt og godt liv i eget hjem, og trygghet for deres pårørende.

I tillegg til økonomisk støtte får vi en unik tilgang på kompetanse og nettverk i Europa, sier CEO og gründer, Trude Husjord.

Aktuelt

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Les mer