Til forsiden Pinova

Ny logo

Pinova sin logo og profil har nå fått en liten oppfrisking. I arbeidet med en brosjyre i samarbeid med byrået Riktig Spor, ble det klart at logo og fargene våre trengte å bygge enda mer opp rundt våre verdier Trygg, Trivelig og Innovativ. Riktig Spor hjalp oss med retegning av logoen vår og utviklet fargepaletten til å kommunisere mer varme og bygge enda mer opp under slagordet: Tryggere liv for de du er glad i.

En liten hemmelighet som har blitt holdt skjult er hva firmanavnet betyr, men leser du videre her blir hemmeligheten avslørt!

Vi har våre kunder i fokus og ønsker at de som personer føler at de kan være med på teknologi-reisen og være innovative.

Pinova = Personlig innovasjon

Det har vært en drøm å jobbe med Riktig Spor som var effektive og leverte som avtalt, og vi kan varmt anbefale de videre. https://riktigspor.no

Aktuelt

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Les mer