Til forsiden Pinova

Omtale i avisen Fremover

Onsdag 13. april 2022 hadde avisen Fremover en artikkel om gründerbedriften Pinova.

Aktuelt

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Les mer