To eldre personer på tur

Norge eldes i økende tempo

Eldrebølgen er et begrep som beskriver at andelen eldre i samfunnet blir større og større. Dette skyldes at vi føder færre barn, samtidig som vi lever lenger. Det er forventet at antallet mennesker over 65 år vil øke i årene som kommer. Utviklingen er forventet å akselerere. ​

Flere eldre enn barn og unge. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det fra 2030 være flere over 65 år enn mellom 0 og 19 år i Norge.

Les mer hos SSB: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/et-historisk-skifte-flere-eldre-enn

I mange distriktskommuner utgjør allerede aldersgruppen 70+ om lag 20% av innbyggerne.

Dette betyr at flere og flere åpner øynene for hvordan man kan bruke teknologiske hjelpemidler i egen bolig. Målet for mange er å sikre at man kan bo lengre hjemme selv ved økende alder og eventuelle funksjonsnedsettelser.

Vi i Pionova bistår i kartleggingen av behovet og setter sammen løsninger som gjør at hverdagen både blir enklere og tryggere for hjemmeboende. Se våre løsninger og ta kontakt.