Til forsiden Pinova
To eldre personer på tur

Norge eldes i økende tempo

Eldrebølgen er et begrep som beskriver at andelen eldre i samfunnet blir større og større. Dette skyldes at vi føder færre barn, samtidig som vi lever lenger. Det er forventet at antallet mennesker over 65 år vil øke i årene som kommer. Utviklingen er forventet å akselerere. ​

Flere eldre enn barn og unge. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil det fra 2030 være flere over 65 år enn mellom 0 og 19 år i Norge.

Les mer hos SSB: https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/et-historisk-skifte-flere-eldre-enn

I mange distriktskommuner utgjør allerede aldersgruppen 70+ om lag 20% av innbyggerne.

Dette betyr at flere og flere åpner øynene for hvordan man kan bruke teknologiske hjelpemidler i egen bolig. Målet for mange er å sikre at man kan bo lengre hjemme selv ved økende alder og eventuelle funksjonsnedsettelser.

Vi i Pionova bistår i kartleggingen av behovet og setter sammen løsninger som gjør at hverdagen både blir enklere og tryggere for hjemmeboende. Se våre løsninger og ta kontakt.

Aktuelt

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Les mer