Om oss

Vår historie

Hva skjer når en kreativ ingeniør møter en tekno-optimistisk ergoterapeut i et familieselskap? 

Jo, de oppdager at kompetansen og erfaringene de har til sammen kan være til hjelp for andre. ​

Søskenparet, Trude og Per-Kristian har begge sett og erfart at det kan være krevende å strekke til som omsorgspersoner. På en familiemiddag bestemte de seg for å bruke sin lange erfaring og helt spesielle kompetanse på å gjøre noe med det.

«Med så mye teknologi rundt oss – hvorfor kan vi ikke utnytte den til å skape et tryggere liv for de vi er glad i? Tiden har vi jo lyst til å bruke på kvalitetstid og hygge, ikke engstelse og utrygghet.»

De tilrettelegger ved hjelp av sensorer og kunstig intelligens som gjør at blant annet eldre kan bo lengre hjemme. Familie og omsorgspersoner kan bli automatisk varslet ved unormale hendelser og tjenesten er meget brukervennlig.​

Målet er å bidra til gode og trygge løsninger som forenkler hverdagen i hjemmet. ​

Trude Husjord og Per-Kristian Løvås fra Pinova AS

Gründerne bak Pinova

Trude Husjord - CEO - Pinova AS

Trude Husjord / CEO

Trude har over 30 års erfaring som leder innen teknologi, media og rådgivning og har en omfattende styreerfaring fra privat, ideell og offentlig sektor. ​

Trude er autorisert ergoterapeut, har en master i innovasjon- og strategisk forretningsutvikling og er Handelsøkonom.

Hun har blant annet vært styremedlem i Helse Nord, Fontenehuset i Oslo og styreleder i Signo Conrad Svendsen Senter i Oslo som driver bo-, helse- og omsorgstjenester til døvblinde og døve. Hun var med å etablere en intresseorganisasjon for barn med non-verbale lærevansker (NLD) og samarbeidet med Statsped om kurs og opplæring.​

Per-Kristian Løvås - CTO - Pinova AS

Per-Kristian Løvås / CTO

Per-Kristian har over 20 års erfaring som systemutvikler, og har de seneste årene arbeidet med utvikling av sensorløsninger. Han har tidligere gjennomført start-up av et internettselskap som senere ble kjøpt opp av et nasjonalt IT-selskap. ​

Per-Kristian er utdannet dataingeniør.

Han har alltid vært interessert i å lage nye løsninger. Hans første idé ble testet ut på gutterommet. Da laget han en anordning som gjorde at mor måtte betale en krone for å åpne døren. Åtte-åringen fant imidlertid ut at konsekvensene var fatale – han måtte legge de rene klærne i klesskapet selv.​