Til forsiden Pinova
Teknobilde av kode

Pinova-løsningen bygger på ​Internet of Things og algoritmer

Internet og Things (IoT)

IoT også kalt tingenes internett, kan beskrives som et nettverk av fysiske enheter (gjenstander) som er koblet sammen og kommuniserer trådløst med hverandre og med internett. De fysiske enhetene (gjenstandene) kan være utstyrt med sensorer som kan måle temperatur, trykk eller posisjon. Denne informasjonen kommuniserer med andre enheter eller med internett og sluttbrukere på en måte som er satt opp i en algoritme.

Algoritmer

En algoritme er en fullstendig og nøyaktig beskrivelse av fremgangsmåten for å løse en oppgave. Algoritmen angir de enkelte skrittene i oppgaveløsningen og rekkefølgen av dem ved ord, matematisk symbolikk og/eller skjematisk fremstilling av arbeidsgangen. Et datamaskinprogram er en algoritme uttrykt i et programmeringsspråk.

Pinova-løsningen

Pinova-løsningen består av en IoT-Hub, ulike trådløse sensorer og algoritmer som vi har kalt infrastruktur. Vår infrastruktur «snakker godt sammen» med ulike andre teknologier som sikrer at dagliglivets gjøremål i hjemmet blir både enklere og tryggere. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer.

Aktuelt

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Les mer