Til forsiden Pinova
Talk

De ulike systemene må «snakke» godt sammen

Teknologiutviklingen går fortere og fortere

Det finnes i dag mange ulike systemer innen smarthus. Utviklingen av nye komponenter og teknologiske løsninger går i rykende tempo. Det blir derfor viktig å velge en løsning som ikke blir gammeldags og utdatert i løpet av kort tid. Det kan sikres ved å velge en løsning som kan «snakke» med alle. ​

Pinova-løsningen

Vi i Pinova tilbyr derfor en løsning som kan kobles sammen med mange andre komponenter og systemer, en løsning med åpen kildekode.​

En APP for alt

Alle som har kjøpt elektronikk eller hvitevarer i det siste har nok registrert at det følger med en APP til hvert produkt. Det kreves oppretting av brukerprofil og krav om passord omtrent til hver gjenstand man får inn i huset. Dette er både tidkrevende og det kan raskt bli uoversiktlig med alle passordene man må holde rede på. Problemet er også at man ikke får noe helhetlig system og at teknologien blir plunder og heft.​

Helhetlig løsning som er enkel å bruke

Vi i Pinova tilbyr en helhetlig løsning hvor vi setter sammen ulik teknologi,  APPer, sensorer og «duppeditter» slik at det fungerer hensiktsmessig. Vårt mål er å hjelpe deg å sette sammen ulik teknologi i boligen som er enkel å bruke. Ta kontakt, vi bistår gjerne i «teknologi-jungelen».

Aktuelt

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Les mer