Løsninger

Pinova Trygg hjemme

Den beste teknologien er den som er «usynlig», men bare fungerer uten at du tenker over det. Det har vi gjort med vår løsning Pinova Trygg hjemme. Du trenger ikke å ha et godt forhold til teknologi, som bruker eller pårørende. Vår løsning er nesten «usynlig». Vi monterer vår IoT-Hub (en liten boks som ligner litt på en TV-boks) i boligen, samt flere små trådløse sensorer som fanger opp unormale hendelser.

Systemet er selvlærende (kunstig intelligens) og lærer seg selv bruksmønsteret til den som bor i boligen. Hvis noe avviker fra den daglige rytmen vil pårørende automatisk bli oppringt av Ringe-roboten NOVA med beskjed om hva som er unormalt. Er du utilgjengelig kan opp til fem andre personer få samme anrop.

1: Enkel installering

2: Sensorer fanger opp
unormale hendelser

3: Automatisk varsling
til pårørende

Ingen app, alarmknapp eller overvåkning

bare smarte sensorer fra Pinova

Meld interesse