Til forsiden Pinova
Eldre mann med spørrende ansiktsuttrykk

Velferdsteknologi – hva er det?

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne.

Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse institusjon.» (NOU 21011, Innovasjon i omsorg)

Begrepet velferdsteknologi har trolig en dansk opprinnelse (velfærdsteknologi). Det er ikke et entydig begrep, men et samlebegrep som dekker mange ulike teknologier. (2012, Helsedirektoratet, Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030)

Aktuelt

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Les mer