Til forsiden Pinova

Velferdsteknologi – hva er det?

Eldre mann med spørrende ansiktsuttrykk

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og […]

De ulike systemene må «snakke» godt sammen

Talk

Teknologiutviklingen går fortere og fortere Det finnes i dag mange ulike systemer innen smarthus. Utviklingen av nye komponenter og teknologiske løsninger går i rykende tempo. Det blir derfor viktig å velge en løsning som ikke blir gammeldags og utdatert i løpet av kort tid. Det kan sikres ved å velge en løsning som kan «snakke» med alle. ​ […]

Pinova-løsningen bygger på ​Internet of Things og algoritmer

Teknobilde av kode

Internet og Things (IoT) IoT også kalt tingenes internett, kan beskrives som et nettverk av fysiske enheter (gjenstander) som er koblet sammen og kommuniserer trådløst med hverandre og med internett. De fysiske enhetene (gjenstandene) kan være utstyrt med sensorer som kan måle temperatur, trykk eller posisjon. Denne informasjonen kommuniserer med andre enheter eller med internett og sluttbrukere på en måte […]