Teknologi

Eldre mann med spørrende ansiktsuttrykk

Velferdsteknologi – hva er det?

«Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og …

Velferdsteknologi – hva er det? Les mer »

Teknobilde av kode

Pinova-løsningen bygger på ​Internet of Things og algoritmer

Internet og Things (IoT) IoT også kalt tingenes internett, kan beskrives som et nettverk av fysiske enheter (gjenstander) som er koblet sammen og kommuniserer trådløst med hverandre og med internett. De fysiske enhetene (gjenstandene) kan være utstyrt med sensorer som kan måle temperatur, trykk eller posisjon. Denne informasjonen kommuniserer med andre enheter eller med internett og sluttbrukere på en måte …

Pinova-løsningen bygger på ​Internet of Things og algoritmer Les mer »