Til forsiden Pinova

Norwegian Smart Care Cluster

Pinova er blitt med i Norwegian Smart Care Cluster. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer

Innovasjon i praksis

Vi holdt et innlegg om Pinovas innovasjon innen velferdsteknologi i Næringslivets Hus 11.mai 2022. Trude fortalte om innovasjonsprosessen og utviklingen av forretningsidéen. Per-Kristian fortalte hvordan elektronikk blir satt sammen for å bidra til økt trygghet for hjemmeboende eldre og deres pårørende. Pårørende blir automatisk varslet ved unormale hendelser i boligen og er utrolig brukervennlig. Pinova-løsningen krever ingen aktiv handling, ingen knapp […]