Trude Husjord - CEO - Pinova AS

Trude Husjord

CEO – Pinova AS

Telefon:
901 83 234

Epost:
trude.husjord@pinova.no

Trude har over 30 års erfaring som leder innen teknologi, media og rådgivning og har en omfattende styreerfaring fra privat, ideell og offentlig sektor. ​

Trude er autorisert ergoterapeut, har en master i innovasjon- og strategisk forretningsutvikling og er Handelsøkonom.

Hun har blant annet vært styremedlem i Helse Nord, Fontenehuset i Oslo og styreleder i Signo Conrad Svendsen Senter i Oslo som driver bo-, helse- og omsorgstjenester til døvblinde og døve. Hun var med å etablere en intresseorganisasjon for barn med non-verbale lærevansker (NLD) og samarbeidet med Statsped om kurs og opplæring.​