Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Pinova AS på vårt nettsted pinova.no

Personvern

Vi arbeider hele tiden med å forbedre våre nettsider slik at vi kan gi deg nyttige og engasjerende brukeropplevelser.  Vi er opptatt av at du som bruker av våre tjenester forstår hvordan vi håndterer dataene vi samler, og har tillit til at vi respekterer brukernes personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, hvordan vi gjør det, hvor vi lagrer data og hva vi bruker dem til. 

For å få best mulig brukeropplevelse samler vi inn statistikk om hvordan nettsiden vår brukes. I pinova.no samler vi ikke inn personopplysninger utover brukernes IP-adresse og vi kan ikke bruke informasjonen til å identifisere enkeltindivider. Nedenfor kan du lese mer om hvorfor og hvordan vi samler informasjon. 

Pinova AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger som vi henter inn via våre nettsider. Andre virksomheter kan også innhente opplysninger om de som besøker tjenestene våre og har da selv behandlingsansvaret. Du kan lese mer om dette nedenfor. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Pinova AS ved daglig leder Trude Husjord. 

Kontaktinformasjon til Pinova AS er: 

Adresse: Øvre lillebakken 6, 8514 Narvik 
E-post: post@pinova.no 
Telefon: 944 53 944 
Org. Nr: 928 715 248 
 
For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Trude Husjord på trude.husjord@pinova.no eller tlf. 901 83 234 

Bruk av cookies (informasjonskapsler)

Ved å bruke pinova.no sitt nettsted samtykker du til at vi kan sette cookies i din nettleser. 

Når du bruker pinova.no sine nettsider lagres informasjonskapsler og annen data lokalt (heretter lokal lagring av data) på din enhet. Dette er tekstfiler som lagres i din nettleser, og som kan leses av oss og våre samarbeidspartnere. Vi lagrer ingen data om deg sentralt hos oss i pinova.no. 

Hvis du vil vite mer om hvilke informasjonskapsler vi benytter, og til hvilke formål kan du lese om dette her. På denne siden finner du også informasjon om hvordan du kan reservere deg, og lenker til aktuelle nettsider for å gjøre dette. 

Hva er personopplysninger og hvilke regler gjelder?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene. 

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse. Behandling av personopplysninger reguleres av personopplysningsloven

På pinova.no samler vi ikke inn personopplysninger utover IP-adresse med mindre du selv oppgir dette, f.eks gjennom å bidra i våre kommentarfelt eller ved å svare på en spørreundersøkelse som inneholder spørsmål om dette, være registrert i forumet vårt eller bruke kontakt-skjema på nettsiden. 

Pinova AS eier og administrerer nettstedet pinova.no og er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med bruk av våre tjenester og produkter. Det betyr at vi har et ansvar for å sikre at opplysningene blir behandlet iht. til gjeldende lover. 

Dersom pinova.no gir et annet selskap ansvar for å behandle personopplysninger på våre vegne, benytter vi en såkalt databehandler. I de tilfeller vi benytter databehandlere sørger vi for at vi inngår databehandleravtaler som regulerer hvordan databehandleren kan behandle data som blir tilgjengeliggjort. Databehandleren får kun behandle personopplysninger på pinova.no sine vegne og til klart og tydelige definerte formål, slik regelverket krever. 

Når du lar oss formidle personopplysninger til andre (dvs. noen som ikke behandler data på vegne av pinova.no, men som en selvstendig behandlingsansvarlig), vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker på en av våre nettsider.

Vårt behandlingsgrunnlag

Enhver behandling av personopplysninger trenger et rettslig grunnlag. Det betyr at før vi starter en behandling av dine personopplysninger, må vi påse at vi har rett til å utføre behandlingen. 

Det følger av personopplysningsloven at pinova.no kan behandle personopplysninger til formål som ivaretar en legitim interesse så lenge ikke hensynet til brukernes personvern vil veie tyngre. pinova.no har kommersielle interesser i å innhente brukernes IP-adresse og de øvrige opplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. Behandlingen av opplysninger gjør det mulig å levere bedre tjenester for brukerne. 

Ved å sørge for god informasjonssikkerhet, blir brukernes personvern ivaretatt på en god måte. Det pekes også på at man som bruker kan reservere seg mot at ens egne opplysninger behandles. Ut fra disse forutsetninger er lovens krav om et rettslig grunnlag oppfylt. 

Hvorfor samler vi inn opplysninger om deg?

  • For å tilrettelegge og tilpasse nettsiden pinova.no for våre brukere slik at den blir bedre og enklere å bruke. 
  • For å gjøre interne analyser som bl.a. kan bidra i vårt arbeid med å gjøre nettsidene bedre for de som besøker oss. 
  • For å kunne levere, tilpasse og måle effekten av markedsføring mot nettsiden vår

Hvilke opplysninger samler vi inn og hvordan brukes de?

Opplysninger vi samler inn når du bruker våre nettsider pinova.no lagrer ingen informasjon som kan identifisere deg som person, (bortsett fra kontakt-skjema hvor du selv oppgir disse opplysningene; navn, epostadresse og telefonnummer). 
Vi samler teknisk informasjon som f.eks. hvilken type nettleser som brukes, om det benyttes en PC, mobil eller nettbrett og hvilket operativsystem enheten har, dato og tid for besøket og lokasjon basert på IP-adressen. Dette gjør det bl.a. mulig for oss å tilpasse tjenestene våre til riktig enhet (f.eks. mobil eller desktop) og nettleser.

Vi samler informasjon om hvordan våre tjenester brukes. Vi registrerer bl.a. hvilke sider som blir besøkt, hvor lenge brukerne er på siden, hvilke sider de kom fra, hvor de klikker seg videre og hva man søker på. Dette gjør det mulig for oss å forbedre tjenestene våre og gi innhold som er relevant for brukerne våre. Informasjonen kan også benyttes for å rapportere grad av interesse for artikler. Vi bruker i hovedsak måle- og analyseverktøyet Google Analytics til denne type analyse. Du kan lese deres personvernerklæring her

Opplysninger vi deler med våre samarbeidspartnere

Informasjonen som pinova.no og våre samarbeidspartnere samler inn kan ikke brukes til å identifisere deg som person.

Når vi bruker Google sine tjenester for å samle inn nettsted-statistikk deler vi også informasjon med dem. Dvs. at Google får tilgang til din IP-adresse og besøkshistorikk og kan knytte dette til din Google-konto for å bedre tilpasse sine tjenester til deg. Dette kan du lese mer om og evt. reservere deg mot på Googles personvernside som vi har lenket til her

Pinova-no deler også informasjon med Facebook. Ved hjelp av en cookie kan vi identifisere grupper av brukere som besøker våre nettsider, vi kan ikke identifisere enkeltpersoner. Ved å dele denne informasjonen med Facebook kan vi målrette annonser på Facebook mot ulike brukergrupper basert på deres bruksmønster og interesser som disse gjennom brukervilkårene på Facebook har godkjent å dele med 3.part (annonsører). Dersom du er bruker på Facebook kan du endre dine personlige innstillinger her: https://www.facebook.com/about/basics 

Våre samarbeidspartnere har en meget begrenset tilgang til personopplysninger om pinova.no sine brukere (kun IP-adresse).  

Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen. 

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan reservere deg mot cookies fra pinova.no og våre samarbeidspartnere og lenker til den enkeltes personvernerklæring. 

Dine rettigheter

Personopplysninger vil kun bli lagret så lenge vi har saklig behov for det i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning for øvrig. Du kan selv velge å slå av cookies i din nettleser. Som registrert har du rett til å få innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg. Innsynsretten omfatter informasjon om hvor opplysninger om deg er hentet fra, til hvilke formål de blir behandlet, om de har blitt gitt videre til noen andre og i så fall hvem de har blitt gitt videre til. I den grad vi har lagret opplysninger som kan knyttes til deg, har du også rett til innsyn i de konkrete opplysningene. 

For pinova.no sin del gjelder dette bare opplysninger vi har lagret om deg i forbindelse med bruk av kontakt-skjemaet på vår side. For øvrig lagrer vi kun IP-adresse om våre brukere, og kun i noen få dager. Vi vet ikke hvem som er innehaver av IP-adressene og har heller ikke ønske eller mulighet til å få verifisert hvem dette er. Vi kan derfor ikke gi innsyn i IP-adresser og data knyttet til disse. 

Dersom vi har registrert uriktige opplysninger om deg kan du også kreve at opplysningene korrigeres. Videre kan du kreve at opplysningene slettes. Dette vil også kun gjelde for opplysninger om mottakere av nyhetsbrevene. 

Nyttige lenker

Om webanalyse hos Datatilsynet
http://www.datatilsynet.no/Teknologi/Webanalyse/#6 

Om Personvernloven
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

EUs personverndirektiv
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/regpubl/stprp/19992000/stprp-nr-34-1999-2000-/9.html?id=284480

Klagerett

Hvis du mener at pinova.no ikke behandler personopplysningene i samsvar med lover og regler, kan du klage til Datatilsynet. Informasjon om hvordan du bør gå frem finner du på Datatilsynet sine nettsider (eksternt nettsted). 

Sist oppdatert 18.02.2022